Упр.33 Unit 2
ГДЗ Enjoy English 9 класс


33 Прослушайте ленту и следуйте ей в тексте (отрывки D и E). Найдите и прочитайте названия мест:
а) латинского происхождения
b) происхождения американских индейцев

33 Listen to the tape and follow it in the text (passages D and E). Find and read the names of places of:
a) Latin origin
b) American Indian origin.ГДЗ Мерзляк 9 класс

ГДЗ Мерзляк
9 класс

ГДЗ Алимов 9 класс

ГДЗ Алимов
9 класс

ГДЗ Атанасян 7-9 класс

ГДЗ Атанасян
7-9 класс

ГДЗ РТ Атанасян 9 класс

ГДЗ РТ Атанасян
9 класс

ГДЗ Погорелов 7-9 класс

ГДЗ Погорелов
7-9 класс

ГДЗ Перышкин 9 класс

ГДЗ Перышкин
9 класс New

ГДЗ Лукашик 7-9 класс

ГДЗ Лукашик
7-9 класс

ГДЗ Алексеева 9 класс

ГДЗ Алексеева
9 класс

ГДЗ Рудзитис 9 класс

ГДЗ Рудзитис
9 класс

ГДЗ Гузей 9 класс

ГДЗ Гузей
9 класс

ГДЗ Пономарева 9 класс

ГДЗ Пономарева
9 класс

ГДЗ Зив 9 класс

ГДЗ Зив
9 класс

ГДЗ Дронов 9 класс

ГДЗ Дронов
9 класс

ГДЗ Сиротин 9 класс

ГДЗ Сиротин
9 класс