Упр.425 ГДЗ Атанасян 10-11 класс по геометрии

Изображение задания 425 Середина отрезка AB лежит на оси Ox. Найдите m и n, если:а)A(-3;m;5),	B(2;-2;n);	6)A(l;0,5;-4),	B(l;m;2n);в)	A(0; m; n + 1), B(1; n; -m + l); r)A(7; 2 m + n;...

Решение #1

Изображение 425 Середина отрезка AB лежит на оси Ox. Найдите m и n, если:а)A(-3;m;5),	B(2;-2;n);	6)A(l;0,5;-4),	B(l;m;2n);в)	A(0; m; n + 1), B(1; n; -m + l); r)A(7; 2 m + n;...

Решение #2

Изображение 425 Середина отрезка AB лежит на оси Ox. Найдите m и n, если:а)A(-3;m;5),	B(2;-2;n);	6)A(l;0,5;-4),	B(l;m;2n);в)	A(0; m; n + 1), B(1; n; -m + l); r)A(7; 2 m + n;...
Дополнительное изображение
Загрузка...
 
425 Середина отрезка AB лежит на оси Ox. Найдите m и n, если: а)A(-3;m;5), B(2;-2;n); 6)A(l;0,5;-4), B(l;m;2n); в) A(0; m; n + 1), B(1; n; -m + l); r)A(7; 2 m + n; -n), B (-5; -3; m - 3).